Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to drobny plik wysyłany przez stronę www i przechowywany w pamięci Państwa przeglądarki internetowej. Wykorzytywane przez nas pliki cookie nie umożliwiają Państwa identyfikacji, używamy ich jedynie w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Przeglądanie strony bez uprzedniej zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza zgodę na instalację plików cookie w pamięci Państwa przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie. Klikając w odpowiedni link znajdą Państwo instrukcje dla następujących przeglądarek: chrome | firefox | IE | opera.  
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Wniosek o separację - wzór wniosku o separację.

W przypadku gdy separacji żądają zgodnie obydwoje małżonkowie, niemający wspólnych małoletnich dzieci, pismem właściwym dla jej wszczęcia jest wniosek, a nie pozew. Postępowanie o separację wszczęte na zgodny wniosek małżonków toczyć będzie się w trybie nieprocesowym. Wniosek o separację wnosimy zawsze do sądu okręgowego (nie rejonowego) właściwego miejscowo ze względu na miejsce aktualnego wspólnego zamieszkania małżonków, a jeżeli miejsca takiego brak - to do sądu właściwego ze względu na miejsce ich wspólnego pobytu. W przypadku gdy nie można wyznaczyć sądu właściwego wg reguły wskazanej w zdaniu poprzednim, sądem właściwym do wniesienia wniosku o separację będzie sąd miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Miejsca zamieszkania nie powinniśmy przy tym mylić z miejscem zameldowania. Miejsce zameldowania jest nieistotne przy ustalaniu właściwości miejscowej sądu. kliknij by otworzyć wzór wniosku o separację w wersji .pdf

 

Wskazówki przydatne przy pisaniu wniosku:

 (#1) We wniosku musimy wskazać sąd, do którego wniosek jest wnoszony. Jak już wspomniano we wstępie, sądem właściwym dla wniosku o separację jest zawsze sąd okręgowy. We wstępie wytłumaczono także do którego sądu okręgowego należy wnieść wniosek o separację.

(#2) W postępowaniu nieprocesowym nie występują powód, ani pozwany, a wnioskodawca i uczestnicy. W przypadku, gdy wniosek podpisany zostaje przez obydwoje małżonków mamy do czynienia z dwójką wnioskodawców - są nimi obydwoje małżonkowie. Obok nazwisk wnioskodawców wskazać należy także ich adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Możliwa jest również sytuacja, w której wniosek zostanie złożony tylko przez jednego z małżonków - wnioskodawcę, a drugi z małżonków, jako uczestnik postępowania, poprze wniosek już w toku postępowania przed sądem lub w odrębnym oświadczeniu przesłanym do sądu, albo nawet załączonym do wniosku. Małżonek będący wnioskodawcą powinien wtedy zaznaczyć we wniosku, że drugi z małżonek popiera wniosek i uczyni to oficjalnie w odrębnym piśmie wniesionym do sądu lub też bezpośrednio przed sądem w trakcie rozprawy.

(#3) Podstawowym żądaniem wniosku jest żądanie orzeczenia separacji. Należy wskazać pomiędzy kim separacja ma zostać orzeczona.

(#4) Postępowanie nieprocesowe w przedmiocie orzeczenia separacji prowadzone może być jedynie wobec małżonków niemających wspólnych małoletnich dzieci, stąd nie będą w tym przypadku wchodziły w grę rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów na dzieci. W związku z powyższym "odchudzony" jest także materiał dowodowy, który przedstawić powinni małżonkowie. Postępowanie dowodowe powinno ograniczać się do wykazania, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przydatnymi dla wykazania tego faktu mogą być przede wszystkim zeznania małżonków, ale także zeznania świadków (np. rodziny i przyjaciół, którzy potwierdzą, że małżonkowie nie żyją razem).

(#5) Uzasadnienie jest bardzo ważną i najdłuższą częścią wniosku o orzeczenie separacji. W uzasadnieniu rozwijamy żądania naszego wniosku, wskazując przyczyny, dla których uważamy, że sąd powinien się z nami zgodzić i wydać postanowienie zgodne z naszymi oczekiwaniami. Uzasadnienie powinno być możliwie rzeczowe, konkretne, pozbawione zbytnich emocji, wulgaryzmów. Uzasadnienie nie powinno być też zbyt długie - wniosek o separację nie powinien przekraczać 3-4 stron.

(#6) W przypadku gdy wniosek składany jest wspólnie przez małżonków, powinni oni obydwoje go podpisać.

(#7) W sytuacji, w której wniosek o separację wnoszą wspólnie obydwoje małżonkowie, nie trzeba do wniosku dołączać jego odpisu. W postępowaniu nieprocesowym odpisy dołącza się bowiem dla uczestników postępowania, a w tym przypadku jest dwoje wnioskodawców. Koniecznym jest natomiast załączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty od wniosku oraz odpisu aktu małżeństwa. Dodatkowo można załączyć dokumenty potwierdzające rozpad pożycia małżeńskiego - np. umowę najmu zawartą przez jednego z małżonków, potwierdzającą, że nie zamieszkują oni w jednym lokalu. Jeśli wniosek wnoszony jest tylko przez jednego małżonka, trzeba załączyć do niego odpis wniosku oraz załączników dla drugiego z małżonków.

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej - napisz do nas:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Napisz do prawnika

Twój e-mail:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:
(antyspam) Wpisz imię Chopina